Styrets arbeidsoppgaver

Her finner du en oversikt over de enkelte styremedlemmers arbeidsoppgaver og ansvarsområder, hvor det også er angitt hvilke medlemmer som har sagt ja til å bidra innenfor de enkelte områder. Åpne dokumentet og ta en titt – kanskje det er noe du har lyst til å bidra med på et av områdene, eller kanskje du vil foreslå et nytt arbeidsområde?Fordeling av styrets arbeidsoppgaver vedtatt i styremøte i desember 2009:

Område

Hovedansvarlig

Med hjelp fra…

Kommentar

Arbeidsgruppe Lofoten/Vesterålen

Heidi Rapp Nielsen

Eli Heiberg, Vestlandsforskning
Cecilie Mauritzen, Meteorologisk Institutt
Nils Christian Stenseth, UiO
Roger Strand, UiB
Carlo Aall, Vestlandsforskning
Interesserte bes ta kontakt med Heidi!
Arbeidsgruppe 2020-visjonen Karen O’Brien karen.obrien@nullsosgeo.uio.no Cecilie Mauritzen Interesserte bes ta kontakt med Karen!
Mediegruppe som kan følge med og gå ut med kommentarer der relevant. Gruppa kan også ta kontakt med relevante CS-medlemmer og be dem skrive/gå ut Dag Olav Hessen
d.o.hessen@nullbio.uio.no
Karl Georg Høyer, Kyrre Kausrud Interesserte bes ta kontakt med Dag!
Webredaksjonen; oppdatere medlemslisten, oppdatere nettsidene generelt, søke å forbedre nettsidene, sette i gang og ha ansvaret for de interne sidene Beate Sjåfjell
b.k.sjafjell@nulljus.uio.no
Geir Thomas Andersen(webmaster), Tor Arnesen , Eivind Junker (ekstern hjelp) Interesserte bes ta kontakt med Beate!
Rekruttering; finne ut hvem det bør sendes ut mailer til / evt. andre rekrutteringsmåter Beate Sjåfjell  (inntil videre)
b.k.sjafjell@nulljus.uio.no
Karen (spesielt samfunnvitenskapelige medlemmer), Beate (spes. jurister), Interesserte bes ta kontakt med Beate!
Finansiering; finne kilder og skrive utkast til søknad som skal godkjennes av styret Kyrre Kausrud kyrre.kausrud@nullbio.uio.no Heidi,
Helle Linné Eriksen (ekstern hjelp)
Interesserte bes ta kontakt med Kyrre!
Planlegging av videre møtevirksomhet Beate Sjåfjell
b.k.sjafjell@nulljus.uio.no
Karen, Karl Georg Interesserte bes ta kontakt med Beate!
Møteinnkalling (iht møteplan) og referatskriving; sende ut CS-info; annet administrativt Sigurd Tellum sigurdtellum@nullgmail.com Beate
Markedsføring, planlegging av – både med tanke på rekruttering og påvirkning Beate Sjåfjell (inntil videre)
b.k.sjafjell@nulljus.uio.no
Kyrre Primært hvis  vi får midler til slikt!
Interesserte bes ta kontakt med Beate!

Legg igjen en kommentar