Bidra ved å rekruttere flere medlemmer

Det er flott dersom dere som CSN-medlemmer bidrar til å rekruttere nye medlemmer – vi har pr. februar 2010 passert 130medlemmer, og vi bør ha mulighet til å bli flere ganger så mange.

I tillegg til å snakke med kollegaer, kan forskjellige nettsider brukes – se et eksempel her: http://www.profesjonsetikk.no/ .

Det er også fint om dere har med link til www.cs-n.org på egne ansattesider eller andre nettsider.

Teksten som vi tidligere har brukt i rekrutteringsøyemed følger her (til inspirasjon eller direkte bruk):

Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet og vi er i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer. Menneskeheten står overfor en av sine mest alvorlige utfordringer noensinne.

Gapet mellom forskningsbasert kunnskap og nødvendige politiske avgjørelser virker nærmest uoverkommelig. Vi som har stiftet Concerned Scientists Norway (www.cs-n.org) har likevel tro på at en kunnskapsbasert, aktiv og målrettet forskningsformidling kan bygge bro over dette gapet.

Vi trenger deg i dette arbeidet, enten som aktivt medlem eller som støttemedlem for å gi oss tyngde gjennom antall forskere som er med.

Les vårt manifest, les mer om medlemskap eller ta kontakt med en av oss i styret for en nærmere prat.

Legg igjen en kommentar