Våre publiserte fagtekster

Stoltenbergs svik

Av Arne Johan Vetlesen, prof. i filosofi, UiO Stadig mer tyder på at vi er inne i det siste århundret med levelige forhold for mennesket

Les mer »

Grunnloven § 112 krever handling, ikke ord

Grunnloven § 112 krever en fundamental gjennomgang og dyptgående reformer. Alternativet er å sette selve vårt eksistensgrunnlag på spill. Et slikt fundamentalt brudd på Grunnloven bør ikke få gå upåaktet hen.

Les mer »

Klimaendringenes psykologi

Etter nok et mislykket klimatoppmøte trenger grunnleggende spørsmål seg på: Hvorfor greier ikke vi mennesker, den mest intelligente av alle arter, å løse dette problemet?

Les mer »

Godt klimavalg!

Dette stortingsvalget kan bli et avgjørende valg for retningen Norge tar videre i noen av vår tids viktigste utfordringer. Mange i Concerned Scientists Norway bidrar aktivt i lokale miljøer og nasjonale fora for å bygge bro mellom den forskningsbaserte kunnskapen og politikernes (manglende) handling.

Les mer »