Gretas ord er svidd fast

Det er fint at politikere kommer oss litt i møte men vi har en klimakrise som krever raske og dype utslippskutt nå. Vi kan ikke vente på en månelanding ovenfra

Les mer

Vi støtter klimasøksmålet

Vi har en grunnlovsbeskyttet rett til et levelig miljø, og det inkluderer selvsagt også klima. Gjennom klimasøksmålet har domstolene mulighet til å fungere som Grunnlovens – og dermed miljøets og klimaets – beskytter.

Les mer

UIO lager klimaregnskap!

UIO lager klimaregnskap! Flere UIO ansatte har bidratt til at UIO nå lager et klimaregnskap! det er virkelig noe å applaudere! Klimaregnskapet skal presenteres og

Les mer
Shape