Våre publiserte fagtekster

Gretas ord er svidd fast

Det er fint at politikere kommer oss litt i møte men vi har en klimakrise som krever raske og dype utslippskutt nå. Vi kan ikke vente på en månelanding ovenfra

Les mer »