CSN årsmøtet – nyvalgt styre, nye planer, nye medlemmer

CSN holdte årsmøtet i Oslo på 6. mars 2014. Møtet hørte om alt som har skjedd i det siste året, og så også fremover – med et nyvalgt styre, og nye planer for å utvide organisasjon.

Beate Sjåfjell, professor ved det juridiske fakultet på UiO, har vært styreleder siden CSNs opprettelse, og ble enstemmig valgt til styreleder. For første gang skal CSN også har en nestleder, og Andreas Ytterstad, medieviter på HiOA, ble også enstemmig valgt til denne stillingen.

De andre styremedlemmene er: Peter M. Haugan (professor, Geofysisk institutt, UiB), Arne Johan Vetlesen (professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO), Dag O. Hessen (professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES, UiO), og Uta Gjertsen (leder av forskningsprogrammet «Concequences of Climate Change», Statkraft).

I tillegg til å ta beslutninger over nye vedtekter slik at CSN kan formelt registreres som forening, la årsmøtet planer for det kommende året, inkludert:

– Et seminar om Grunnlovens miljøparagraf på 15. mai på UiO;
– Fortsatt samarbeid med den nye Klimavalgalliansen, inkludert samarbeidet rundt grønne jobber og arbeidsplasser (spesielt konferansen «Broen til framtiden: en klimaløsning nedenfra»);
– Et forskeropprop, med krav på regjeringen og utdanningsinstitusjoner;
– Deltagelse i kampanjer om «Fossilfrie penger» i universiteter og høgskoler, sammen med Concerned Students Norway; og
– En ny satsing for å etablere flere lokallag.

For å innfri disse plannene skal CSN formelt innføre medlemmskontingenter (kr 500 for fast ansatte, og kr 200 for midlertidig ansatte, med muligheten for å søke fritak i spesielle situasjoner).

Vil du være med fremover, for eksempel ved å etablere et lokallag på din institusjon? Ta gjerne kontakt med det nye styret på kontakt@nullcs-n.org eller styret@nullcs-n.org!

Vil du bidra administrativt i Concerned Scientists Norway?

Vi trenger en idealistisk og ordentlig person som vil bidra administrativt i Concerned Scientists Norway.

Foreløpig kan vi ikke tilby annen lønn enn vissheten om at du bidrar til en viktig sak!

Er du student, pensjonist eller er du rett og slett et overskudsmenneske som har tid og kapasitet til å hjelpe oss? Fordel, men ingen betingelse, om du er litt over gjennomsnittet datakyndig. Interessert?

Send en e-post til kontakt@nullcs-n.org, så tar vi det derfra!

Klimapolitikk: Har vi noe å lære av kampen mot tobakk?

I et innlegg i Klassekampen 15. mars sammenligner Gunnar Kvåle ved Universitetet i Bergen kampen mot klimaendringene med kampen mot tobakk de siste 50 årene.

«Tidlig på 1950-tallet var det vitenskaplig vist at sigarettrøyking førte til lungekreft. I flere tiår hevdet likevel en del forskere, mange finansiert av tobakksindustrien, at det var ingen årsakssammenheng mellom røyking og kreft. (…) IPCC sier nå at det er mer enn 90 % sannsynlig at temperaturøkingen er menneskeskapt. Likevel er det fortsatt mange useriøse forskere som påstår noe annet, støttet opp av en sterk oljelobby som sprer slik usann informasjonen til politikere og folk flest.»

Du kan lese hele innlegget her (DOC, 23 KB).

 

CSN-medlemmer nominert til FNs klimapanel

IPCC-logo

Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) har nominert 80 forskere og eksperter, deriblant flere CSN-medlemmer, som kandidater til arbeidet med den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC).

Rapporten vil baseres på tre delrapporter om det klimavitenskaplige grunnlaget, om virkninger av klimaendringer og mulige tilpasningstiltak, og om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser.

Blant de nominerte CSN-medlemmene er Dag O. Hessen, Cecilie Mauritzen, Arild Angelsen og Karen O’Brien.

Se hele listen over kandidater på klif.no.