Siste nytt

Skolestreikene oppsummert

Skolestreikene skapte mye diskusjon. I det siste innlegget hvor CSN medlemmer deltok svarte oppropsforfatterne Aftenposten på kritikken deres om at støtten de uttrykte til skolestreikene oppfordret til å løse klimaproblemene på utsiden av de demokratiske kanalene. «Nei, vi ønsker ikke å løse klimaproblemene på utsiden av de demokratiske kanalene. Når vi underskriver en erklæring om …

Skolestreikene oppsummert Les mer »

Klimapolitikk: Har vi noe å lære av kampen mot tobakk?

Fra WikiMedia Commons I et innlegg i Klassekampen 15. mars sammenligner Gunnar Kvåle ved Universitetet i Bergen kampen mot klimaendringene med kampen mot tobakk de siste 50 årene. «Tidlig på 1950-tallet var det vitenskaplig vist at sigarettrøyking førte til lungekreft. I flere tiår hevdet likevel en del forskere, mange finansiert av tobakksindustrien, at det var …

Klimapolitikk: Har vi noe å lære av kampen mot tobakk? Les mer »

CSN-medlemmer nominert til FNs klimapanel

Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) har nominert 80 forskere og eksperter, deriblant flere CSN-medlemmer, som kandidater til arbeidet med den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Rapporten vil baseres på tre delrapporter om det klimavitenskaplige grunnlaget, om virkninger av klimaendringer og mulige tilpasningstiltak, og om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Blant …

CSN-medlemmer nominert til FNs klimapanel Les mer »

Statoils inngripen i Alaska

Arne Johan Vetlesen skriver i Klassekampen at Statoils inngripen i Alaska må sees som…. Se innlegget her. >>

pent mte 17/4-2009

pent mte 17.04 Bedrifters etiske miljansvar. Innleder: Arne Johan VetlesenPmelding >>