Nytt og aktuelt

Kommentarer til ekspertgruppens rapport om SPU og fossile investeringer

Den 3. desember 2014 la ekspertgruppen fram sin rapport: “Fossil-Fuel Investments In The Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues Through Exclusion And Active Ownership”. Gruppens mandat gikk ut på å vurdere SPUs investeringer i kull- og petroleumsselskaper og virkemiddelbruk knyttet til slike selskaper.

Professor dr. juris Beate Sjåfjell, styreleder i Concerned Scientists Norway, og adj. professor Anita M. Halvorssen, medlem i Concerned Scientists Norway, har innsendt Kommentarer til ekspertgruppens rapport om SPU og fossile investeringer (PDF, 82 kB) til regjeringen.

Climate change — and the missing voices of future generations

The Assembly of Delegates of PEN International, meeting at its 80th World Congress in Bishkek, Kyrgyzstan 29 September- 2 October 2014

Recognizing the PEN charter, which states that that literature knows no frontiers and must remain common currency among people in spite of political or international upheavals, and recognizing that society has traditionally regarded its writers as beacons warning against all sorts of dangers and risks;

Reiterating also Article 7 of the PEN International Bled Manifesto which calls for the respect of the environment in order to create sustainable conditions for peace;

PEN International urges the global leaders to pay special attention to the risks posed by climate change. PEN also urges global leaders to pay special attention to risks posed by climate change, and also to writers and others advocating against activities harmful to the climate, who risk being oppressed by governments or corporates with vested interests.

Concerned Students Norway vokser – bli med du og!

Concerned Students

Concerned Students Norway (CStN) er studentsvaret til Concerned Scientists – en nettverk for studenter som er interesserte i klima- og miljøspørsmål.

Nettverket bygger på tanken om at alle individer og alle fagdisipliner har en rolle i utformingen av et mer bærekraftig samfunn, og vil utfordre undervisningsinstitusjoner og fremtidige arbeidsgivere til å ta sitt ansvar i møte med lokale og globale miljø- og klimaproblemer.

Etter at organisasjon ble stiftet på UiO i 2013 har CStN vokst betydelig, og vil utvide seg til flere universiteter og høgskoler. Blant annet har nettverket vært sentralt i en ny Grønn Studentallianse ved UiO, som setter universitetets avtale med Statoil på dagsorden.

CStN får støtte fra CSNs styreleder, Beate Sjåfjell:

– Studenter er avgjørende i arbeidet for et bærekraftig samfunn. Spesielt er forskere sterkere når vi står sammen med studentene, som vi har sett i kampanjene om fossilfrie penger i flere institusjoner. CSN-medlemmer og studenter har bygget nye allianser, og CSN og CStN vil spille en stor rolle i å løfte miljøspørsmål i våre institusjoner fremover.

CStNs nettside finnes på http://concernedstudents.no. Ta kontakt på concernedstudentsnorway@nullgmail.com.

CSN-årsmøte – nyvalgt styre, nye planer, nye medlemmer

CSN avholdt årsmøte i Oslo 6. mars 2014. Møtet hørte om alt som har skjedd i det siste året, og så også fremover – med et nyvalgt styre, og nye planer for å utvide organisasjon.

Beate Sjåfjell, professor ved Det juridiske fakultet på UiO, har vært styreleder siden CSNs opprettelse, og ble enstemmig valgt til styreleder. For første gang skal CSN også ha en nestleder, og Andreas Ytterstad, medieviter på HiOA, ble også enstemmig valgt til denne stillingen.

De andre styremedlemmene er:

  • Peter M. Haugan, professor, Geofysisk institutt, UiB
  • Arne Johan Vetlesen, professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO
  • Dag O. Hessen, professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES, UiO
  • Uta Gjertsen, leder av forskningsprogrammet «Concequences of Climate Change», Statkraft

I tillegg til å vedta nye vedtekter slik at CSN kan formelt registreres som forening, la årsmøtet planer for det kommende året, inkludert:

  • Et seminar om Grunnlovens  miljøparagraf  15. mai ved UiO
  • Fortsatt samarbeid med den nye Klimavalgalliansen, inkludert samarbeidet rundt grønne jobber og arbeidsplasser (spesielt konferansen Broen til framtiden: en klimaløsning nedenfra)
  •  Et forskeropprop, med krav til regjeringen og utdanningsinstitusjoner
  • Deltagelse i kampanjer om «Fossilfrie penger» i universiteter og høgskoler, sammen med Concerned Students Norway
  • En ny satsing for å etablere flere lokallag

For å innfri disse planene og kunne satse mer offensivt fremover innfører CSN medlemskontingent basert på tidligere avstemning blant medlemmene. Kontingenten vil være kr 500 for fast ansatte, og kr 200 for midlertidig ansatte, med muligheten for å søke fritak i spesielle situasjoner.

Vil du være med fremover, for eksempel ved å etablere et lokallag på din institusjon? Ta gjerne kontakt med det nye styret på kontakt@nullcs-n.org eller styret@nullcs-n.org!

Klimavalg 2013 blir Klimavalgallianse

Klimavalg 2013 samlet over 100 organisasjoner for å gjøre klimaet til et stort tema under valget i fjor – og nå skal arbeidet fortsette gjennom en ny Klimavalgallianse.

I begynnelsen av april ble man på et fellesmøte enig om å videreføre samarbeidet som begynte under Klimavalg 2013. Concerned Scientists Norway (CSN) var med i denne banebrytende alliansen fra begynnelsen, og kommer til å fortsette under den nye Klimavalgalliansen.

Alliansen består av miljøorganisasjoner, fagforeninger, andre organisasjoner og initiativ som vil få klimakrisen høyere opp på dagsorden. Formålet er å få til en ny klimapolitikk i Norge ved å kutte norske utslipp, satse på grønne næringer og arbeidsplasser, redusere tempo i oljeutvinning, og tilrettelegge generelt for at nordmenn kan gjøre klimavennlige valg. …

CSN årsmøtet – nyvalgt styre, nye planer, nye medlemmer

CSN holdte årsmøtet i Oslo på 6. mars 2014. Møtet hørte om alt som har skjedd i det siste året, og så også fremover – med et nyvalgt styre, og nye planer for å utvide organisasjon.

Beate Sjåfjell, professor ved det juridiske fakultet på UiO, har vært styreleder siden CSNs opprettelse, og ble enstemmig valgt til styreleder. For første gang skal CSN også har en nestleder, og Andreas Ytterstad, medieviter på HiOA, ble også enstemmig valgt til denne stillingen.

De andre styremedlemmene er: Peter M. Haugan (professor, Geofysisk institutt, UiB), Arne Johan Vetlesen (professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO), Dag O. Hessen (professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES, UiO), og Uta Gjertsen (leder av forskningsprogrammet «Concequences of Climate Change», Statkraft).

I tillegg til å ta beslutninger over nye vedtekter slik at CSN kan formelt registreres som forening, la årsmøtet planer for det kommende året, inkludert:

– Et seminar om Grunnlovens miljøparagraf på 15. mai på UiO;
– Fortsatt samarbeid med den nye Klimavalgalliansen, inkludert samarbeidet rundt grønne jobber og arbeidsplasser (spesielt konferansen «Broen til framtiden: en klimaløsning nedenfra»);
– Et forskeropprop, med krav på regjeringen og utdanningsinstitusjoner;
– Deltagelse i kampanjer om «Fossilfrie penger» i universiteter og høgskoler, sammen med Concerned Students Norway; og
– En ny satsing for å etablere flere lokallag.

For å innfri disse plannene skal CSN formelt innføre medlemmskontingenter (kr 500 for fast ansatte, og kr 200 for midlertidig ansatte, med muligheten for å søke fritak i spesielle situasjoner).

Vil du være med fremover, for eksempel ved å etablere et lokallag på din institusjon? Ta gjerne kontakt med det nye styret på kontakt@nullcs-n.org eller styret@nullcs-n.org!

Økonomisk nullvekst – er det mulig?

nrk_logo_width150Beate Sjåfjell, professor og leder av CSN, debatterte problemet med uendelig vekst som støter mot klodens tålegrenser i NRK P2s Ekko 5. september.

I debatt med professorene Halvor Mehlum og Erik Reinert, fremholdt Beate Sjåfjell at omlegging i bærekraftig retning er nødvendig, enten man ønsker et nullvekstsamfunn eller man tror det er mulig å frakoble vekst fra miljø- og klimaomleggelser. Hun forklarte at Norge kan være en pådriver internasjonalt, og hvordan dette kan gjøres.

Hør debatten her:

http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/mdsp25017713/05-09-2013#t=1m46s

36 organisasjoner ber Jens trekke Statoil ut av tjæresand

Tjæresand i Alberta (Wikimedia Commons)
Tjæresand i Alberta (Wikimedia Commons)

Onsdag får statsminister Jens Stoltenberg brev fra 36 norske organisasjoner som ber regjeringen instruere Statoils styre til å trekke selskapet ut av canadisk tjæresandutvinning. Blant underskriverne finnes en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier som AUF og Unge Venstre, fagorganisasjoner som Unio og hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp.

Gjennom Statoils engasjement i Canada blir det norske folk gjort indirekte medansvarlig for virksomhet som verken er forenlig med norsk eierskapspolitikk, norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål, skriver organisasjonene i brevet til Stoltenberg.

100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!

Engasjerte forskere fra CSN og tillitsvalgte i fagbevegelsen lanserer en kampanje for boken «100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!». Miljøorganisasjonene og Den norske Kirke støtter også boken.

Forord av Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, og klimaforsker James Hansen.

Boken er ute på Gyldendal nå, kan også bestilles fra LO i Oslo hvis du vil kjøpe flere med sterk rabatt og selge videre, slik at ideen om en klimaløsning nedenfra kan slå rot.

Klimavalg2013.no vil ha mer info oppe om kampanjen snart, inkludert notater om klimakrisen og togradersmålet, 50 000 arbeidsplasser i havvind og transport, samt en skisse til nedkjøling av norsk oljevirksomhet, av CSN-medlem Helge Ryggvik.

CSN gratulerer og takker CSN-styremedlem Andreas Ytterstad!

Brev til olje- og energiministeren

Concerned Scientists Norway, Besteforeldreaksjonen og Norsk nettverk for klima og helse sendte 4. juni et brev til olje- og energiminister Ola Borten Moe angående forholdet mellom et høyt forbruk av olje og målsetningen om å begrense den globale oppvarmingen.

Den 13. juni svarte politisk rådgiver Ivar Vigdenes på vegne av Olje- og energidepartementet, som ble besvart av de ovennevnte organisasjoner 26. juni.

Utvekslingen tyder på at Olje- og energidepartement er lite opptatt av klimautviklingen og indikerer at klimaproblemet er underordnet energibehovet.

Les brevene i sin helhet nedenfor: