Medlemsmøter

CSN årsmøtet – nyvalgt styre, nye planer, nye medlemmer

CSN holdte årsmøtet i Oslo på 6. mars 2014. Møtet hørte om alt som har skjedd i det siste året, og så også fremover – med et nyvalgt styre, og nye planer for å utvide organisasjon.

Beate Sjåfjell, professor ved det juridiske fakultet på UiO, har vært styreleder siden CSNs opprettelse, og ble enstemmig valgt til styreleder. For første gang skal CSN også har en nestleder, og Andreas Ytterstad, medieviter på HiOA, ble også enstemmig valgt til denne stillingen.

De andre styremedlemmene er: Peter M. Haugan (professor, Geofysisk institutt, UiB), Arne Johan Vetlesen (professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO), Dag O. Hessen (professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES, UiO), og Uta Gjertsen (leder av forskningsprogrammet «Concequences of Climate Change», Statkraft).

I tillegg til å ta beslutninger over nye vedtekter slik at CSN kan formelt registreres som forening, la årsmøtet planer for det kommende året, inkludert:

– Et seminar om Grunnlovens miljøparagraf på 15. mai på UiO;
– Fortsatt samarbeid med den nye Klimavalgalliansen, inkludert samarbeidet rundt grønne jobber og arbeidsplasser (spesielt konferansen «Broen til framtiden: en klimaløsning nedenfra»);
– Et forskeropprop, med krav på regjeringen og utdanningsinstitusjoner;
– Deltagelse i kampanjer om «Fossilfrie penger» i universiteter og høgskoler, sammen med Concerned Students Norway; og
– En ny satsing for å etablere flere lokallag.

For å innfri disse plannene skal CSN formelt innføre medlemmskontingenter (kr 500 for fast ansatte, og kr 200 for midlertidig ansatte, med muligheten for å søke fritak i spesielle situasjoner).

Vil du være med fremover, for eksempel ved å etablere et lokallag på din institusjon? Ta gjerne kontakt med det nye styret på kontakt@nullcs-n.org eller styret@nullcs-n.org!

Innkalling til konstituerende årsmøte for Concerned Scientists Norway

Concerned Scientists Norway (CSN) avholder konstituerende årsmøte torsdag 6. mars klokken 15:00 17:00. CSN ble opprettet i 2008 som et forskernettverk, med nettside, e-postliste (og etterhvert Facebook-side) som bindeledd, og styrt av et uformelt, selvoppnevnt styre. Vi ønsker nå formelt å organisere oss, slik at vi får en fastere form på organisasjonen og med medlemsvalgt styre, som vi også håper vil være med på å bidra til større engasjement hos medlemmene.

Årsmøtet vil finne sted i Spiserommet i Domus Academica i Karl Johans gate 47: http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se02/

Påmelding skjer ved å følge denne linken. Følg beskrivelsen i tekstboksen på siden: http://doodle.com/zhk9gepv83eh5vdf

Om du har forslag til saker til agendaen, kan du sende dem inn til n.e.a.flato@nullstudent.jus.uio.no senest to uker før årsmøtet. Oppdatert agenda vil sendes ut senest en uke før årsmøtet, vedlagt sakspapirer. Vi ber medlemmene våre om å ta med seg agenda og sakspapirer elektronisk, om mulig, slik at vi unngår å trykke papir.

Dersom du ikke har anledning til å delta i Oslo, men ønsker å være med via Skype, sender du ditt brukernavn på Skype til n.e.a.flato@nullstudent.jus.uio.no slik at vi kan legge deg inn i en gruppesamtale under årsmøtet.

Merk: Medlemmer som ikke har fått mail med innkalling bør ta kontakt på n.e.a.flato@nullstudent.jus.uio.no.

Vel møtt!