Litteratur skrevet av CSN-medlemmer

Boklansering: Klima, medier og politikk

OmslagBoken «Klima, medier og politikk» lanseres onsdag 26.11 kl 1700 – 1900 i Nedjma, Litteraturhuset, Oslo.

Boken er redigert av Elisabeth Eide, Dag Elgesem, Siri Gloppen og Lise Rakner og er basert på forskningsprosjektet «Climate Crossroads», finansiert av Norges Forskningsråd.

Ny bok: Climate change, Ethics and Human Security

o-brien_et-al_climate_change_coverpage

På forlaget Cambridge University Press har det nylig utkommet en bok med tittelen «Climate change, Ethics and Human security». Boka er redigert av CSN-medlemmene professor Karen O’Brien, førsteamanuensis Asunción Lera St. Clair og stipendiat Berit Kristoffersen, og består av bidrag skrevet at ledende eksperter på området. Fra forlagets omtale siteres:

Presenting human security perspectives on climate change, this volume raises issues of equity, ethics and environmental justice, as well as our capacity to respond to what is increasingly considered to be the greatest societal challenge for humankind. […] The concept of human security offers a new approach to the challenges of climate change, and the responses that could lead to a more equitable and sustainable future.

Nærmere informasjon om boken og dens bidragsytere, innholdsfortegnelse, samt mulighet for å kjøpe boken, finnes på forlagets nettsider: Climate Change, Ethics and Human Security (cambridge.org).

Storms of my Grandchildren – nå på norsk

storms_of_my_grandchildren_front_cover

Årets Sofie-prisvinner, James Hansen, er forfatter av «Storms of my Grandchildren. The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity». Denne oppsiktsvekkende boka, utgitt høsten 2009, behandler både gjeldende kunnskap om klimaendringer, Hansens ideer om hvordan verden kan respondere på klimaendringene, samt episoder fra hans forskerliv (herunder vanskeligheter med formidling forårsaket av amerikanske myndigheter).

Deler av boka er nå oversatt til norsk av CSN-medlem Sigbjørn Grønås, prof.em. i meteorologi ved Universitetet i Bergen. Grønås skriver i forordet til den norske utgaven: «Det kan noen ganger være skremmende å være vitne til hvor lite klimakunnskap som er til stede i norsk klimadebatt. For eksempel mangler ofte journalister bakgrunn for å stille kritiske spørsmål til politikere, som alt for lett får grønnvaske klimapolitikken.» For ytterligere informasjon, se pressemelding fra Besteforeldreaksjonen i forbindelse med publiseringen.

Oversettelsen er fritt tilgjengelig på nettsidene til Fremtiden i våre hender/Besteforeldrenes klimaaksjon: Storms of my grandchildren (norsk).

– – –

Vi minner om muligheten til å møte både forfatter og oversetter onsdag 23. juni kl. 15!

New book: Interdisciplinarity and Climate Change

«Interdisciplinarity and Climate Change: Transforming Knowledge and Practice for Our Global Future» is a new book edited by Roy Bhaskar, Cheryl Frank, CS-member Karl Georg Høyer, Petter Naess and Jenneth Parker.

Three of the articles in the book are by Karl Georg Høyer, while CS-members Roger Strand and Carlo Aall co-author an article each.

From the publisher: Interdisciplinarity and Climate Change is a major new book addressing one of the most challenging questions of our time. Its unique standpoint is based on the recognition that effective and coherent interdisciplinarity is necessary to deal with the issue of climate change, and the multitude of linked phenomena which both constitute and connect to it. Among the issues discussed, in a number of graphic and compelling studies, by a range of
distinguished contributors, both activists and scholars, are:

  • The dangers of reducing all environmental, energy and climate gas issues to questions of carbon dioxide emissions
  • The problems of integrating natural and social scientific work and the perils of monodisciplinary tunnel vision
  • The consequences of the neglect of issues of consumption in climate policy
  • The desirability of a care?based ethics and of the integration of cultural considerations into climate policy
  • The problem of relating theoretical knowledge to practical action in contemporary democratic societies

Interdisciplinarity and Climate Change is essential reading for all serious students of the fight against climate change, the interactions between governmental bodies, and critical realism.

Transport og miljø

Boken er skrevet av CS-medlem Kristin Linnerud sammen med Erling Holden og Holger Schlaupitz, Tapir akademisk forlag, 2009

Fra forlagets omtale: Er miljøvennlig transport mulig? Ja, hvis vi kan gi gode svar på tre spørsmål: Hvilke løsninger finnes? Hvilke virkemidler rår vi over? Hvem skal ta det første steget? I løpet av forrige århundre ble verdens befolkning firedoblet, mens det samlede omfanget av transport økte hundre ganger. Frem mot 2030 anslås den årlige veksten i verdens energibruk til transport å bli 2,1 prosent – det er høyere enn innen noen annen sektor. Med energibruk følger det miljøproblemer. Ingen annen sektor i samfunnet bidrar til et så bredt spekter av alvorlige lokale, regionale og globale miljøproblemer. Denne boka handler om persontransport og miljø. Vi viser hvilke problemer vi står overfor og presenterer i tur og orden mulige løsninger og virkemidler. Boka spenner vidt, fra ny motorteknologi og alternative drivstoffer, via kollektivtransport, til fysisk planlegging, grønne holdninger, økonomiske virkemidler og politikk.

Se tre eksempler fra boken skrevet av Kristin Linnerud på Ciceros sider.

Norske isbreer

Boken er skrevet av CS-medlem Olav Orheim, utgitt på Cappelen Damm, 2009.

Fra forlagets omtale av boken: Norske isbreer er en hyllest til våre isbreer og en reiseguide til norske breopplevelser. Verket gir også en populærvitenskapelig innføring i isbreenes verden, breenes kulturhistorie og viser hva isbreene røper om historiske klimaendringer. Her blir man invitert inn i blåisens magiske verden og opp i fugleperspektiv gjennom den prisbelønte fotografen Pål Hermansens fascinerende bilder. Norske isbreer er definitivt blant våre mest eksotiske reisemål.

Bokklubben har en mer omfattende omtale av boken – utdrag her: Forfatteren er glasiolog, og en del av boka handler naturlig nok om hva som skjer med breene når klimaet endres. Historisk sett lever vi i en uvanlig tidsperiode der i alt 9 % av jordas overflate er dekket av is som utgjør 86 % av ferskvannsressursene. Et så stort isbredekke på jorda er ikke «normalt» i et geologisk tidsperspektiv, hevder forfatteren. Store variasjoner i drivhusgasser og temperatur har vært vanlig, men de siste 10 000 årene har vært usedvanlig stabil med hensyn til temperaturen. Til nå. Hva skjer med klimaet i vår tid, og er det kun menneskeskapt? Forfatteren forsøker å gi et svar, men er ikke i tvil om at vi mennesker har påvirket temperaturen på kloden. Innenfor menneskets tidsperiode er det ingen eksempler på temperaturendringer lik dem vi opplever nå. Orheim er likevel optimist med tanke på fremtiden.

Nytt klima: Miljøkrisen i samfunnskritisk lys

Boken er redigert av CS-medlem Arne Johan Vetlesen, utgiftt på Gyldendal, 2008 og har bidrag av bl.a. CS-medlem Dag O. Hessen.

Fra forlagets omtale: Nytt klima er en samling artikler som etterlyser en ny debatt rundt miljøkrisen, og viser hvordan den henger sammen med vårt økonomiske og politiske system. Her er klimaforskeren Svein Tveitdal som viser hvordan politikerne hører det de vil høre fra forskerne, biologen Dag O. Hessen som peker på det personlige ansvaret til hver enkelt av oss, og forfatteren Freddy Fjellheim, som ser miljøkrisen som et historisk sammenbrudd for vår tids maktvaner og menneskebilde.

Bokens redaktør Arne Johan Vetlesen undersøker det filosofiske og kulturhistoriske grunnlaget for miljøkrisen vi nå opplever, og hvilke muligheter som ligger i vår kulturarv for å komme ut av blindsporet. Hovedproblemet synes klart: Kravene om stadig økonomisk vekst lar seg ikke forene med grensene naturen setter.

Boken er bl.a. anmeldt i Morgenbladet 26.9.2008 av CSN-medlem Thomas Hylland Eriksen.

Klimakrisen: Hva kan vi gjøre?

Bok skrevet av CS-medlem Ottar Brox, utgitt på Aschehougs forlag, 2009

Fra forlagets omtale av boken: Dersom FNs klimapanel har rett, og atmosfæren endres slik at polarisen og den permanente telen i Arktis smelter, med den følge at havnivået kan stige til katastrofale høyder, har vi alle både interesse av og plikt til å bidra til å hindre dette, mener Ottar Brox. Han håper at denne boken kan fungere som effektiv avliving av en oppfatning som svært forskjellige deltakere i debatten gjør sitt beste for å spre: At kampen for en vedlikeholdbar verden må koste oss alle – og i alle fall de små i samfunnet – «blod, svette og tårer», og vil tvinge på oss en livsstil som moderne mennesker vil ha store problemer med å holde ut. Det er ikke sant, hevder Brox: Effektive tiltak mot klimakrisen kan gi oss et bedre samfunn. Han har en rekke konkrete forslag til slike tiltak, forslag som først og fremst krever vilje til politisk handling – nå. Ett sted må vi begynne.

Boken er bl.a. anmeldt i Aftenposten 19.2.2009: Jordnære forslag i klassisk Brox.