Forskning

Skolestreikene oppsummert

Skolestreikene skapte mye diskusjon. I det siste innlegget hvor CSN medlemmer deltok svarte oppropsforfatterne Aftenposten på kritikken deres om at støtten de uttrykte til skolestreikene oppfordret til å løse klimaproblemene på utsiden av de demokratiske kanalene. «Nei, vi ønsker ikke å løse klimaproblemene på utsiden av de demokratiske kanalene. Når vi underskriver en erklæring om …

Skolestreikene oppsummert Les mer »

EU-innspill til regulering av selskaper og markeder

Styreleder professor Beate Sjåfjell og hennes finske kollega professor Jukka Mähönen har gitt innspill til et «green paper» fra EU om corporate governance. Innspillene til denne konsultasjonsrunde ble offentliggjort på den ellevte European Corporate Governance Conference i Warsawa, hvor Beate Sjåfjell deltok i et av panelene og presenterte forskningsprosjektet «Sustainable Companies». Beate Sjåfjell argumenterte med at vi ikke bare står …

EU-innspill til regulering av selskaper og markeder Les mer »

Bok: Energirikdommens paradokser

Norge har i over hundre år vært en storeksportør av energi. I dag står de gamle energisektorene ved et vendepunkt. Oljeproduksjonen synker, og deler av den kraftkrevende industrien flytter ut. Klimautfordringene stiller både petroleumssektoren og kraftproduksjonen overfor nye utfordringer og muligheter. Det finnes store naturressurser som kan utnyttes til å produsere mer kraft i Norge, …

Bok: Energirikdommens paradokser Les mer »

Klimaforskning: Dette vet vi

Som tidligere nevnt her på nettsidene, har norske medier den siste tiden kastet lys over debattkulturen i det offentlige rom på området klimaforskning. Forsker ved Meteorologisk institutt og styremedlem i CSN, Rasmus Benestad, har i denne anledning forfattet en kronikk, publisert i Morgenbladet, hvor han blant annet skriver: En reell vitenskapelig debatt skal ikke ha preg av pokerspill, men …

Klimaforskning: Dette vet vi Les mer »

Artikkel: Price and welfare effects of emission quota allocation

Hvordan kan ulike regler for tildeling av utslippskvoter påvirke kraftmarkedet? Dette er spørsmålet som behandles i en fersk forskningsartikkel signert CSN-medlem Knut Einar Rosendahl ved Statistisk sentralbyrå (SSB), sammen med Rolf Golombek og Sverre A.C. Kittelsen ved Frisch-senteret. Artikkelen tilhører serien Discussion papers fra SSBs Forskningsavdeling. Gjennom en modell for energimarkedet i Vest-Europa viser forfatterne …

Artikkel: Price and welfare effects of emission quota allocation Les mer »

Bok: Ecophilosophy in a World of Crisis

Torsdag i forrige uke (29. september) ble artikkelsamlingen Ecophilosophy in a World of Crisis publisert  Boken har undertittelen Critical Realism and the Nordic Contributions, og er en del av serien Ontological Explorations på forlaget Routledge. Av artiklene i boken er flere skrevet av CSN-medlemmer, eksempelvis «Nature, Technology and Environmental Crisis» av Arne Johan Vetlesen, «Towards an Ecophilosophy. The Nordic Contributors» av Karl …

Bok: Ecophilosophy in a World of Crisis Les mer »

Artikkel: Consumer electronics’ contribution to climate change

Forbruket av underholdningsrelatert elektronikk som TV-apparater, PC’er, DVD-spillere, stereoanlegg, telefoner og spillkonsoller medfører større drivhusgassutslipp enn tradisjonelle husholdningsapparater som kjøleskap, frysere, vaskemaskiner og lignende. Dette funnet kommer frem i en undersøkelse gjennomført av professor og CSN-medlem Edgar Hertwich og hans kollega Charlotte Roux ved NTNU. Den sentrale årsaken til det høye utslippet fra såkalt forbrukerelektronikk er den …

Artikkel: Consumer electronics’ contribution to climate change Les mer »

Bok: Norske hytter i endring

Hytta er et fristed, et familiested og en måte å være i naturen på men den kan også være en stressfaktor, et strengt regulert sosialt felt og et økende miljøproblem. Disse tilsynelatende motsetningene er blant emnene som drøftes i den ferske boken om norsk hytteliv, kalt Norske hytter endring. Boka – som bærer undertittelen om …

Bok: Norske hytter i endring Les mer »

Artikkel: A global climatology of favourable conditions for polar lows

«Polar lows» er små, intense lavtrykk som dannes i polare områder. Grunnet deres begrensede geografiske omfang og korte levetid, har disse ofte falt utenfor eksisterende vær-  og klimamodeller. Fenomenet er imidlertid nå drøftet av forsker ved Bjerknessenteret og CSN-medlem Erik W. Kolstad i en artikkel til tidsskriftet Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. Artikkelen er finansiert …

Artikkel: A global climatology of favourable conditions for polar lows Les mer »