Bokanmeldelser

Bokanmeldelse: Klimahistorie og klimapolitikk

Omslag: abforlag.no
Omslag: abforlag.no

Arne Chr. Stryken har i en årrekke bygd opp og undervist i studier i miljøfag, politisk idéhistorie og samfunnsvitenskap ved Nansenskolen i Lillehammer, hvor han nå er lektor.

Han har nå skrevet en svært god bok om klimahistorie og klimapolitikk. Boken er delt i tre hoveddeler. Del 1 gir en oversikt over klimaforskning og klimahistorie, mens del 2 går nærmere inn på de samme emnene. Del 3 omhandler hvordan den globale oppvarmingen kan komme til å utvikle seg. Han ser her på forskjellige senario der oppvarmingen kan bli helt opp til 6 grader.

Boken favner vidt fra vitenskapsfilosofi til fysikk og meteorologi. Her omhandles på en svært lettfattelig og riktig måte de astronomiske teorier om istidene, kontinentaldriftens betydning og transportbeltet i havet. Språket et svært godt og boken er lettlest. Boken har i tillegg et omfattende kartmateriale.

Boken anbefales for alle som ikke er spesialister, men som vil skaffe seg en rask oversikt over klimahistorie, klimaforskning og klimapolitikk.

Les mer om boken hos Dreyers Forlag.

Den store resignasjonen – anmeldelse av Nytt klima

CS-medlem Thomas Hylland Eriksen anmelder boken Nytt klima: Miljøkrisen i samfunnskritisk lys, redigert av CS-medlem Arne Johan Vetlesen, i Morgenbladet 26.9.2008.

Anmeldelsen konkluderer slik: Til tross for den resignerte undertonen som kommer til overflaten mange steder, viser boken at moderne miljøtenkning er kommet videre siden starten på 1960- og 1970-tallet. Den er blitt mer pragmatisk og realistisk, og har innsett at miljøengasjement må være mainstream og ikke motkulturelt, slik at både regjeringer og storkapital kan engasjeres.

Luftige ideer om perfekte økologiske utopier er borte, og derfor kan vi heller ikke få noe endelig svar på om grønne verdier er forenlige med kapitalisme. Veien blir som kjent til mens man går.

Les hele anmeldelsen her.

Carlo Aall anmelder tre aktuelle bøker om klima

CS-medlem Carlo Aall har anmeldt følgende bøker i tidsskriftet Prosa: Ottar Brox’ Klimakrisen,antologien Nytt klima, redigert og delvis skrevet av Arne Johan Vetlesen og debattboka Kan hende det gjelder å redde vår jord redigert av Kjerstin Aukrust og Lene Aure Hansen. Les anmeldelsen her!