Blogg

Blogg: FNs bærekraftsmål – Nyttige visjoner eller uheldige utopier?

Professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen Det hjelper lite at Erna Solberg har gitt sin tilslutning til bærekraftsmålene, når hun fortsatt tillater fullt kjør i oljeutvinning og oljeleting i Arktis. FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling i New York 25. september 2015 (1). Det er positivt at alle FNs medlemsland slutter …

Blogg: FNs bærekraftsmål – Nyttige visjoner eller uheldige utopier? Les mer »

Blogg: Akademikere må respektere grunnleggende prinsipper for vitenskapelig virksomhet

Av Gunnar Kvåle, professor emeritus, Universitetet i Bergen, og Peter M. Haugan, professor, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. Benn Folkvord, professor ved Handelshøgskolen UiS, karakteriserer som et hovedproblem at Hans Borge har «brutt en av de mest fundamentale regler: Han har vært uenig med flertallet» (Aftenbladet 1.12.14). Nei, dette er ingen «fundamental» regel innen akademia. …

Blogg: Akademikere må respektere grunnleggende prinsipper for vitenskapelig virksomhet Les mer »

Blogg: Hvilke argumenter virker best for å få til energiomstilling?

Av Peter M Haugan Innenfor bredden av norske miljøorganisasjoner og aksjonsgrupper som har engasjert seg i klima og energi-spørsmål, finner vi en ganske stor variasjon i tilnærming og løsningsforslag. På den ene siden har vi organisasjoner som Bellona og Zero som betoner teknologiske løsninger, markedsmekanismer og fortsatt økonomisk vekst. De samarbeider og kjører prosjekter også …

Blogg: Hvilke argumenter virker best for å få til energiomstilling? Les mer »

Blogg: Stoltenbergs svik

Av Arne Johan Vetlesen, prof. i filosofi, UiO Stadig mer tyder på at vi er inne i det siste århundret med levelige forhold for mennesket på kloden. Hvis klimaforskerne har rett, ligger vi an til en temperaturøkning på 3,8 grader eller mer innen 2100. Da vil mange økosystemer vi mennesker er avhengige av være så …

Blogg: Stoltenbergs svik Les mer »

Blogg: New York, New York!

Av Andreas Ytterstad, nestleder i Concerned Scientists Norway, førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og en av initiativtagerne bak Broen til framtiden. Denne teksten sto på trykk i Klassekampen 25.09.2014, og er basert på en tale som ble holdt på Eidsvoll plass 21.09.2014 under arrangementet People’s Climate March. Mellom 300.000 og 400.000 gikk …

Blogg: New York, New York! Les mer »

Blogg: Pose og sekk-nasjonen

Av Dag O. Hessen, Professor dr. philos, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Norges hell tar visstnok aldri slutt. Vi er nasjonenes fetter Anton som alltid finner ressursene når vi trenger det, og flyter som en kork på et opprørt verdenshav. Nå sist viser det seg at selv om verdens klimautsikter er dystre og de globale …

Blogg: Pose og sekk-nasjonen Les mer »

Blogg: Elefantene i det statlige aksjerommet

Av Beate Sjåfjell, professor dr. juris, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo og styreleder for Concerned Scientists Norway Stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap», den såkalte eierskapsmeldingen, signaliserer en fundamental gjennomtenkning av statens rolle som aksjonær. Tom Colbjørnsen setter i DN 11. august fingeren på et viktig punkt som kan forbedres: skillet mellom styret og …

Blogg: Elefantene i det statlige aksjerommet Les mer »

Blogg: Perspektiv på etikkdebatten

Av Professor Peter M Haugan, styremedlem i Concerned Scientists Norway NENTs utredning om forskningsetiske aspekter ved petroleumsforskning er en viktig milepæl i debatten. Deres hovedkonklusjon er at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås. NENT stiller en rekke …

Blogg: Perspektiv på etikkdebatten Les mer »