Kan Norges økonomiske muskler redde klimaet?

Styreleder i CSN, Beate Sjåfjell, holder foredrag på UiOs miljøfestival om «Grunnlovens klimakrav» 20. april 2013.

– Norge har sterke økonomiske muskler som staten kan bruke for å motvirke klimaforverringen på jorden, sier Sjåfjell.

Hun er jusprofessor og leder et internasjonalt forskningsprosjekt som kartlegger hvordan miljøhensyn bedre kan integreres i beslutningsprosessene i bedriftene.

Tid og sted: 20. apr. 2013 15:45 – 16:30, Vilhelm Bjerknes’ hus, auditorium 1

Les mer om arrangementet på UiOs nettsider

Forelesning: The Ethics of Climate Change

Forelesningen ‘The Ethics of Climate Change’ finner sted 14:00-15:00 på Universitetet i Oslo på Blindern i Auditorium 5 i Vilhem Bjerknes hus.

John Broome er en kjent britisk filosof og økonom, for tiden White’s Professor of Moral Philosophy på University of Oxford.

Mer informasjon: http://www.hf.uio.no/csmn/english/research/news-and-events/events/talks/john-broome..html

 

«Vi eier Statoil!» i Oslo 2012: Hva skjer med Statoil og tjæresand i Canada?

Tjæresand har vokst til å bli den vanskeligste klimasaken og eierskapssaken for den norske regjeringen. Men hva er tjæresand, og hvorfor er det så ille?

Vi eier Statoil! inviterer til debatt, film og fotoutstilling. Arrangementet er gratis.

Møt indianerhøvdingen Francois Paulette, hovedpersonen i filmen «Tipping Point – the end of oil», som vises etter debatten.

Han var til stede på Statoils generalforsamling i 2010, og gjorde så sterkt inntrykk at Kongen selv siterte ham i sin nyttårstale i 2010: Vi har et ansvar for alt levende, og det krever stor klokskap å forvalte naturressursene på en god måte. Indianerhøvdingen Francois Paulette i Canada uttrykte det slik: ”Moder jord trenger deres hjelp nå.”

I debatten vil vi møte en biskop, akademikere, politikere og miljøvernere som kan gi ulike vinklinger til den pågående tjæresanddebatten. Statoil og Olje- og energidepartementet er også invitert til å delta i debatten.

Arrangementet er et samarbeid mellom WWF, Greenpeace, Samisk Kirkeråd i Den norske kirke og Concerned Scientists Norway.

Tid og sted: Onsdag 2. mai kl 18:00 på Cinemateket i Oslo

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/278540878902381/

Invitasjon til seminar: Grønn økonomi i Norge; Hva er det egentlig, og hvordan får vi det til?

Den 28. februar inviterer YS, WWF, Grid-Arendal og Virke til seminar og debatt på Litteraturhuset om et av de viktigste spørsmålene for Norges utvikling mot et bærekraftig samfunn. Tid: 9-12.30

Norge trenger noe å leve av også i fremtiden. Andre land i Europa posisjonerer seg nå for å skape arbeidsplasser i næringer som utvinner ressurser bærekraftig, som har miljøvennlige produksjonsprosesser og som gjenvinner sine restprodukter.  Vi risikerer å tape i kampen om de grønne arbeidsplassene til tross for at vi har komparative fortrinn som tilsier at vi burde ligge i front.

YS og WWF  har sammen utarbeidet en rapport som beskriver grønn økonomi i en norsk kontekst. Vi vurderer i hvilken grad norsk økonomi er grønn, og gir anbefalinger på hvordan den kan bli det. YS, WWF, Grid-Arendal og Virke inviterer til et seminar hvor vi spør; Hva er egentlig en grønn økonomi, og hvordan får vi det til i Norge?  Under seminaret går vi fra ord til handling, og får høre om utvalgte virksomheters erfaringer med grønn næringsutvikling. Vi diskuterer hva som skal til for å skape en grønn økonomi i Norge og avslutter med debatt.

Seminaret er gratis og avsluttes med enkel lunsj. «Førstemann til mølla» prinsippet gjelder.
Oppdatert program sendes ut etterhvert.

Påmelding innen 24. februar til: www.wwf.no/gronnokonomi

For spørsmål kontakt gunn.kristoffersen@nullys.no eller ilomelde@nullwwf.no.

Invitasjon til lansering av IPCC Rapport 24-25.01

Invitasjon til Lansering av Spesial Rapport fra FNs Klimapanel (IPCC): 
Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation.

Når: 24.-25. januar
Hvor: 24. januar, Ole Johan Dahls hus, UiO og 25. januar, Klif, Helsfyr 

24. og 25. januar 2012 kan du møte forfatterne bak den siste rapporten fra FNs Klimapanel i Oslo. 24. januar deltar både Dr. Rajendra Pachauri, som leder FNs klimapanel, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og statssekretær Ingrid Fiskaa.

Programmet finner du her: http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Ekstremvarkonferanse-24-25-januar/?cid=3292

Påmelding gjør du her: http://www.klif.no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Ekstremvarkonferanse-24-25-januar/Pamelding-til-konferanse-om-ekstremvar-og-katastrofer-24-25-januar-2012/
Konferansen er gratis (inkludert lunsj).

Har du en interesse for klima, ekstremvær, koblingen klima-samfunn, katastrofer, hvordan samfunnet håndterer katastrofer, sårbarhet, endringsprosesser, bærekraftig utvikling,  da er dette konferansen for deg. Det er også en unik anledning til å stifte bekjentskap med FNs Klimapanel og dets leder Dr. Rajendra Pachauri, og ikke minst å høre hvilke tanker Erik Solheim og andre norske politikere har omkring koblingene klimaendring og risiko for katastrofer.

Konferansen er et samarbeid mellom Klima- og forurensningsdirektoratet, Universitetet i Oslo, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Debattmøte om 4-graderssamfunnet

19. januar 2012 18:00 — 21:00 – Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7
(Klubben, 3. etg)

Signalene tyder på at dersom alle vage lovnader fra klimatoppmøtet i Durban skulle innfris, er det beste vi kan håpe på at den globale middeltemperaturen øker med 4 grader. Hva er forskjellene mellom samfunnet vi har i dag og det vi får når den globale middeltemperaturen har øket med 4 grader utover førindustrielt nivå?

Innledere:

  • Forskningsdirektør klimaforskning Knut H. Alfsen, Cicero – «Hvorfor 4-graderssamfunnet ikke er til å unngå»
  • Professor i biologi Dag O. Hessen, UiO – «Hva skjer i naturen når temperaturen når 4 grader over førindustrielt nivå?»
  • Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen, UiO — «Har vi et etisk ansvar for verdens temperatur?»

Etter innledningene blir det debatt!

Fri adgang for alle

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Norsk klimanettverk og Concerned Scientists Norway.

Mer info: http://www.norskklimanettverk.no/2012/01/10/debattmote-om-4-graderssamfunnet/

Foredrag: Climate Law: Is Climate Change Legal?

uio_jubileumslogo_200-250px

I forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsmarkering, skal det lørdag 21. mai avholdes en konferanse på Blindern campus, med tittelen Idea Festival on Climate Change.

På dette arrangementet er CSNs styreleder, Beate Sjåfjell, en av de inviterte foredragsholderne, og vil innlede om temaet»Climate Law: Is Climate Change Legal?».

Nærmere informasjon om sted, tidspunkt mv. vil publiseres her så snart den blir tilgjengelig.

Oppdatering 18. mai 2011: Beate Sjåfjell og Hans Christian Bugges innlegg under Idéfestivalen vil finne sted lørdag 21. mai 2011 klokken 13:15-14:00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket på Blindern), seminarrom 1.

Fra omtalen: «Vi har internasjonale miljørettskonvensjoner, europeiske traktater med bærekraftig utvikling som overordnet mål og vår egen grunnlov som gir oss alle rett til et levelig klima. Men hjelper det? Kan jussen bidra til en bærekraftig utvikling? Kan lover forhindre at den globale oppvarmingen kommer ut av kontroll?»

Se fullstendig program for dagen her: Idéfestival 21. mai 2011