Med bærekraftig akademia som mål

CSN har som ambisjon i 2022 å arbeide for et bærekraftig akademia. Den overordnede visjonen er å gjøre akademia til en drivkraft i skiftet mot et bærekraftig samfunn. 
 
Vi søker nå etter medlemmer som kunne tenke seg å sette i en arbeidsgruppe for denne satsningen.
 
Arbeidsgruppens mandat blir å utforme og konkretisere satsingene CSN skal igangsette. Møtehyppighet og arbeidsformat vil gruppen bestemme selv, men tentativt vil det dreie seg om fire møter i 2022 og noe arbeid som medlemmene gjør hver for seg og imellom møtene. Fra før har vi to medlemmer som er ivrige etter å sette i gang med problematikken!
 
Hvilke satsinger vi skal igangsette blir arbeidsgruppens første oppgave. Mulige kan for eksempel være:
 
  • Presentere konkrete forslag til hvordan UH-sektoren kan drives og forvaltes på en bærekraftig måte. Blant annet hvordan man kan  integrere bærekraft i ulike undervisningsløp og tilrettelegge for bærekraftig forskning.
  • Tilrettelegge for CSNs nettsider som ressurs for bærekraftstiltak ved forsknings- og undervisningsinstitusjoner – til inspirasjon, sammenlikning, utfordring og kritikk.
  • Bidra til å utvikle helhetlige og gode bærekraftstrategier ved de ulike utdanningsinstitusjonene.
  • Synliggjøring, rekruttering, mobilisering.
  • Vurdere internasjonalt samarbeid med andre akademiske institusjoner i andre land.
  • Å oppfordre til aktivisme blant akademikere for å fremskynde det grønne skiftet (Gardner et al, 2021, Frontiers in Sustainability).
Det vil være opp til arbeidsgruppen å bestemme i hvilken grad man vil ønske å involvere andre medlemmer i selve arbeidet.

Vi mener tverrfaglig samarbeid er en nøkkel for å få til en bærekraftig utvikling. Vi oppfordrer derfor medlemmer med ulik fagbakgrunn til å bli med i arbeidsgruppen. Pedagogikk, arkitektur, historie, kjemi eller ledelse?

Vi trenger alle fagfelt! 

Har du lyst å bli med?

Hvis du har lyst til å bli med i arbeidsgruppen, eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss via påmeldingskjema under!