Med bærekraftig akademia som mål

CSN har som ambisjon i 2022 å arbeide for et bærekraftig akademia. Den overordnede visjonen er å gjøre akademia til en drivkraft i skiftet mot et bærekraftig samfunn.
 
Det finnes mange måter å arbeide med dette på. Hvilke satsinger vi skal igangsette, skal vi finne ut av sammen i 2022.
 
Dette kan for eksempel være:
 
  • Presentere konkrete forslag til hvordan UH-sektoren kan drives og forvaltes på en bærekraftig måte. Blant annet hvordan man kan  integrere bærekraft i ulike undervisningsløp og tilrettelegge for bærekraftig forskning.
  • Tilrettelegge for CSNs nettsider som ressurs for bærekraftstiltak ved forsknings- og undervisningsinstitusjoner – til inspirasjon, sammenlikning, utfordring og kritikk.
  • Bidra til å utvikle helhetlige og gode bærekraftstrategier ved de ulike utdanningsinstitusjonene.
  • Synliggjøring, rekruttering, mobilisering.
  • Vurdere internasjonalt samarbeid med andre akademiske institusjoner i andre land.
  • Å oppfordre til aktivisme blant akademikere for å fremskynde det grønne skiftet (Gardner et al, 2021, Frontiers in Sustainability).

Ønsker du å bli med i arbeidsgruppen vår?

For å kickstarte dette arbeidet, ønsker vi å sette ned en arbeidsgruppe! 

Vi søker nå etter medlemmer som kunne tenke seg å sette i en arbeidsgruppe for denne satsningen.

Arbeidsgruppens mandat blir å utforme og konkretisere satsingene CSN skal igangsette. 

Det vil være opp til arbeidsgruppen å bestemme i hvilken grad man vil ønske å involvere andre medlemmer i selve arbeidet.

 

Vi mener tverrfaglig samarbeid er en nøkkel for å få til en bærekraftig utvikling.

En en tverrfaglig arbeidsgruppe er målet. Vi oppfordrer derfor medlemmer med ulik fagbakgrunn til å bli med i arbeidsgruppen. Pedagogikk, arkitektur, historie, kjemi eller ledelse?

Vi trenger alle fagfelt! 

Har du lyst å bli med?

Hvis du har lyst til å bli med i arbeidsgruppen, eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss via påmeldingskjema under! 

Svar ja/nei - og skriv gjerne kort om hvorfor du kunne tenke deg det