Foredrag og samtale med professor Dag Olav Hessen

I regi av vårt årsmøte 12. mai inviterte vi professor Dag Olav Hessen til foredrag og samtale om bærekraft i akademia. 

I en ny ekspertrapport lansert av UNESCO konkluderes det med at verdens universiteter og høyskoler må bidra til en bærekraftig utvikling!

Det vises blant annet til at bærekraft bør bli en kjerneaktivitet og målsetning for universiteter og høyskoler.

Professor Dag Olav Hessen har vært med på å skrive rapporten og vi måtte selvsagt invitere han til foredrag og samtale om hvordan akademia kan bli bærekraftig!

Hessen påpekte under foredraget at det er viktig at universitetene og høyskolene bevisstgjøres og bidrar til endringer når det trengs. Vi mennesker har gjerne ikke fantasi til å tenke ut hvordan et bærekraftig samfunn ser ut, og det er her akademia kan bidra.

Vi takker for et flott foredrag og etterfølgende samtale!

CSNs nyopprettede arbeidsgruppe skal ta arbeidet med bærekraftig akademia videre, så her gjelder det å følge med fremover!