Har du lyst til å høre hva Concerned Scientists Norway arbeider med? Har du også gjerne en mening om hva Concerned Scientists Norway bør arbeide for? Da bør du delta på årsmøtet!

CSNs årsmøte vil holdes 12. mai

  • Tidspunkt: kl 17.30 – 18.00
  • Format: Digitalt 

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

  • Styrets årsmelding
  • Årsregnskap
  • Saker fra styret
  • Saker fra medlemmer 
  • Valg av nytt styre
  • Valg av valgkomite

PÅMELDING