Påmelding

- Vil du være med på vår årskonferanse "Bærekraftige begreper"?

Digital og fysisk deltakelse

Bli med på vår årlige CSN-konferanse!

Dato og tidspunkt: Fredag 25. nov, kl. 09.00– 14.00
Sted: OsloMet, Pilestredet 46 (hovedcampus) 3. etasje, KK sentret, styrerommet: PA301. 

Format: fysisk og digital deltakelse (hybrid)

 

Kan vi gi barnet et bærekraftig navn?

Årets konferanse, arrangert sammen med GrøntMet, vil tematisere hvilke begreper vi bruker i tilknytning til omstillingen av samfunnet

vårt, og hvilket ansvar akademia har for å fastsette et innhold i disse begrepene.


Begrepet «bærekraft» har gjennomgått en sterk endring i løpet av de
siste tiårene. Det er blitt tømt for mening, en merkelapp som hvem som
helst kan bruke for å fremme egne interesser eller produkter. Dette
gjelder ikke bare i det private og offentlige, men også i akademia. Det
samme gjelder andre begreper som er oppstått senere, som «bærekraftig utvikling» og «det grønne skiftet».

Kristian Bjørkdahl, retorikkforsker ved Senter for utvikling og miljø
(SUM), og Andreas Ytterstad, professor i journalistikk ved OsloMet

og leder i CSN, inviterer til workshop og dialog om hva vi skal gjøre

med dette. Har vi som akademikere et ansvar for å anvende en
terminologi med et konsistent og definerbart innhold? Er det mulig å
reetablere begrepene om bærekraftig utvikling, eller burde vi heller skape nye?

Program

Tidspunkt & tema/innhold
Kl. 09.00 – 10.00
Andreas Ytterstad og Kristian Bjørkdahl åpner konferansen med en samtale om begrepet bærekraftig utvikling og begrepsbruken rundt det grønne skiftet.
Kl. 10.00 – 11.00
Vi inviterer deretter til workshop, hvor vi åpner for innspill fra deltakerne. Her ønsker vi og vil trekke veksler på deltakernes kunnskaper og refleksjoner.
11.00 – 12.00
I neste økt vil vi ha både gruppediskusjon (både digitalt og fysisk) og plenumsdiskusjon. Her har vi også forberedt noen spørsmål til deltakerne.
Kl. 12.00 – 13.00
Lunsj (enkel servering)
Kl. 13.00 – 14.00
Informasjon om vår nye digitale møteplass fra vår nestleder Marianne Therese Holter (ca. 10 min). Deretter blir det mingling.
 

Kristian Bjørkdahl

Retorikkforsker (Senter for Utvikling og Miljø)

Andreas Ytterstad

Professor i journalistikk (OsloMet)

Påmelding til CSNs årskonferanse