Invitasjon til våre medlemmer

- vil du holde et innlegg på vår kommende årskonferanse?

Dato og tidspunkt er nå spikret for vår årlige CSN-konferanse og vi søker nå innlegg fra våre medlemmer!

  • Dato og tidspunkt: Fredag av 25. november, kl. 09.00 – 14.00
  • Sted: OsloMet (Pilestredet 46, hovedcampus)
  • Format: fysisk og digital deltakelse (hybrid).

Tema for årets konferanse vil være hvilke begreper vi bruker i tilknytning til omstillingen av samfunnet vårt og hvilket ansvar akademia har for å fastsette et innhold i disse begrepene.

Begrepet «bærekraft» har gjennomgått en sterk endring i løpet av de siste tiårene. Det er blitt tømt for mening, en merkelapp som hvem som helst kan bruke for å fremme egne interesser eller produkter. Dette gjelder ikke bare i det private og offentlige, men også i akademia. Det samme gjelder andre begreper som er oppstått senere, som «bærekraftig utvikling» og «det grønne skiftet». Hva gjør vi med det? Som akademikere har vi et faglig og etisk ansvar for å anvende en terminologi med et konsistent og definerbart innhold.  Går det an å reetablere begrepet, eller burde vi heller skape nye?

Vil du holde et innlegg på vår kommende årskonferanse?

Send oss ditt forslag til innlegg med utgangspunkt i denne teksten over (max 200 ord). Frist for innsending vil være 30. september. Etter dette sender vi ut program og invitasjoner.