Påmelding til Concerned Scientists årskonferanse 2019

Tid: 10. september
Sted: Kjerka
Kl: 10.00 – 17.00
Gratis
Mat og drikke serveres

PÅMELDING HER

Program
10:00 Velkommen
10:15 – 11:30
Tema 1
30 år med klimakommunikasjon – hvor står vi?
«Hva ligger i et anslag? Folks tolkninger av hva klimaforskerne sier»
Karl Halvor Teigen, Erik Løhre og Sigrid Møyner Hohle, Simula Research Laboratory og Universitetet i Oslo
«Bærekraft og etikk i Statens Pensjonsfond Utland»
Heidi Rapp Nilsen og Siri Granum Carson, NTNU
«Klima og retorisk kvantitet»
Kristian Bjørkdahl, Senter for Utvikling og Miljø, UiO
11:30 – 12:15
— Lunsj —
12:15 – 13:30
Tema 2
Språk, strategier og samarbeid
«Forskningsbasert beslutningsstøtte for klimatilpasning – hvordan få det i bruk?»
Åshild Lappegard Hauge, Cecilie Flyen og Christoffer Venås, SINTEF
«Behovet for mellomledd mellom klimaforskere og brukergrupper. Eksempel med Klimaprofiler»
Irene Brox Nilsen, KSS, NVE, Hege Hisdal, KSS, NVE, Dagrun Vikhamar Schuler KSS, MET, NVE
«De rette ordene – hvordan snakker vi om natur og klima?»
Anje Müller Gjesdal, Høgskolen i Østfold
13:30 – 14:00
«Klimakrisens ansikt»
Skaperne av den prisbelønte klimadokumentaren Thank You For The Rain forteller om hvordan film kan brukes som et effektivt verktøy for å skape endring, håp og forståelse av klimaendringer
— Kaffepause —
14:15 – 16:00
Tema 3
Nye kommunikative muligheter
«Hvem er dette vi som skal snakke sammen om å løse klimakrisen?»
Andreas Ytterdal, OsloMet
«En wittgensteiniansk løsning på problematisk kommunikasjon vedrørende klimaforandringer og tilhørende myter»
Emil Perron, UiB
«Hvordan anerkjenne kompleksitet og usikkerhet? Et paradigmeskifte for forskningskommunikasjon om bærekraftskrisen»
Hanna Ahlström og Beate Sjåfjell, UIO
«Klimaforskerens rolle i det postfaktuelle samfunnet»
Erlend Moster Knudsen, de Bolsée, StormGeo og Oria Jamar, Instititt Pole to Paris, Institut für Geophysik und Meteorologie, Universität zu Köln
16:00 – 17:00
Mingling
Hjertelig velkommen!

Legg igjen en kommentar