Måned: oktober 2013

Norsk forsker har bevist dramatisk klimaendring

I et oppslag i Aftenposten idag forteller styremedlem i CSN, Rasmus Benestad, at han har funnet det avgjørende beviset for en dramatisk klimaendring de siste 55 årene.

– Bortsett fra oppvarmingen er endringer i nedbøren noe av det vi i klimaforskningen er mest sikre på, sier Rasmus Benestad.

Benestad er fysiker og klimaforsker ved Meteorologisk institutt og blant verdens fremste nedbørsforskere. Nå kommer han med bevisene som manglet da FNs klimapanel la frem sin rapport i september.

– Hvis klimaforskning var en kriminaletterforskning, har jeg funnet det avgjørende fingeravtrykket som bekrefter indisiene, sier Rasmus Benestad.

Ved å undersøke nedbørsstatistikk fra 7000 steder i verden over 55 år, dokumenterer han mer nedbør og større intensitet. Dette er så holdt sammen med økt global temperatur. Med kompliserte matematiske og statistiske analysemetoder konkluderer han med at den økte nedbøren skyldes oppvarmingen.

Les hele artikkelen i Aftenposten