Måned: september 2013

Invitation to conference and call for papers

Sustainable Companies: We Make it Happen, 5-6 December 2013

The Sustainable Companies Project has as its goal to contribute to an improved integration of environmental concerns into the decision-making of companies. At our final conference in Oslo on 5-6 December 2013 we will present our research-based reform proposals. At the conference we aim to bring together academics, policymakers, businesses and NGOs, students and the general public for inspiring and forward-looking discussions. Join us for this event! …

Økonomisk nullvekst – er det mulig?

nrk_logo_width150Beate Sjåfjell, professor og leder av CSN, debatterte problemet med uendelig vekst som støter mot klodens tålegrenser i NRK P2s Ekko 5. september.

I debatt med professorene Halvor Mehlum og Erik Reinert, fremholdt Beate Sjåfjell at omlegging i bærekraftig retning er nødvendig, enten man ønsker et nullvekstsamfunn eller man tror det er mulig å frakoble vekst fra miljø- og klimaomleggelser. Hun forklarte at Norge kan være en pådriver internasjonalt, og hvordan dette kan gjøres.

Hør debatten her:

http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/mdsp25017713/05-09-2013#t=1m46s

Godt klimavalg!

Kjære alle,

Dette stortingsvalget kan bli et avgjørende valg for retningen Norge tar videre i noen av vår tids viktigste utfordringer. Mange i Concerned Scientists Norway bidrar aktivt i lokale miljøer og nasjonale fora for å bygge bro mellom den forskningsbaserte kunnskapen og politikernes (manglende) handling.

CSN-styremedlem Andreas Ytterstad gjør en kjempeinnsats i Klimavalg2013, og flere, inkludert CSN-styremedlem Arne Johan Vetlesen, bidrar aktivt i media. Noen av oss, slik som CSN-styremedlem Dag Olav Hessen, har også kastet seg ut i partipolitikken (for Miljøpartiet De Grønne).

Vi ser en annen oppmerksomhet om grunnleggende spørsmål, samtidig som all erfaring jo har vist de siste 40 år siden Limits to Growth kom ut, at det er lett for politikere og andre beslutningstagere å bare la ting fortsette som før av redsel for fremstå som (for) radikal. Vi må derfor stå på så godt vi kan!

NRK Radio har tatt opp hansken som Miljøpartiet De Grønne har kastet inn i valgkampen, og har invitert styreleder Beate Sjåfjell i studio i dag sammen med Erik Reinert og Halvor Mehlum for å snakke om hva politikerne burde gjøre for å få til en bærekraftig utvikling. Utgangspunktet er at man har skjønt at vi ikke kan fortsette slik vi gjør nå.

Dette skal gå på direkten kl 9-10 i dag i programmet Ekko på NRK P2. Sjåfjell kommer til å snakke både overordnet og ganske konkret om hva Norge kan gjøre og bør gjøre for å få oss inn på et bærekraftig spor (se her om ett av de konkrete punktene: http://grontuio.wordpress.com/2013/05/02/grunnlovenogklima/).

Vi håper at dette vil bidra til en god debatt inn mot valgkampens siste helg.

Godt klimavalg!

Er Oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige?

Tjæresandutvinning i Alberta, Canada. Foto: Julia Kilpatrick, The Pembina Institute
Tjæresandutvinning i Alberta, Canada. Foto: Julia Kilpatrick, The Pembina Institute

Oljefondets investeringer i selskaper som utvinner olje fra tjæresand i Canada kan være ulovlige. Årsaken er at Finansdepartementet ikke har vurdert miljøforhold knyttet til fondets investeringer i disse selskapene.

Dette er konklusjonen i en juridisk utredning advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma har gjort på oppdrag fra Norsk Klimastiftelse.

Les mer hos Klimastiftelsen: http://klimastiftelsen.no/ulovlige-tjaeresandinvesteringer/