Måned: mai 2013

Hvor var Statoil-styret?

Klimabestemor Bente Bakke etterlyste Statoil-styret på generalforsamlingen. Men Statoil-styret har verken plikt til å møte eller lytte til debattene som rulles opp der.

– Og hva med deg, Svein Rennemo, vi ser jo aldri deg. Du går jo i ett med tapetet, nå må du komme fram i offentligheten? Hvor er Børge Brende, min tidligere partifelle i Høyre og sterkt miljøengasjert? Hvorfor er ikke han her?, spurte Bente Bakke, som tidligere har vært stortingsrepresentant for Høyre og nå er i Miljøpartiet De Grønne.

Les Statoils svar i Aftenbladet.

– Staten svikter folket

statoil_verticalI et intervju i Aftenbladet argumenterer CSN-styreleder og jusprofessor Beate Sjåfjell  igjen for et mer aktivt, statlig eierskap i Statoil. Hun er klar på at i selskap hvor staten har aksjemajoriteten, følger det også med et ansvar som aksjonær:

– Som majoritetsaksjonær i Statoil forvalter staten aksjeeierskapet på en utilfredsstillende måte. Selv om det er styret i Statoil som skal ta vanlige driftsmessige avgjørelser, betyr ikke det at en majoritetsaksjonær skal toe sine hender fullstendig. Det er uklart om staten ikke vil styre Statoil eller om staten styrer Statoil i det skjulte, gjennom dialogmøter mellom statens representant og Statoils ledelse, sier hun

Sjåfjell påpeker at en aktiv, statlig aksjonær faktisk skal følge de lange linjene som ligger i eierskapsmeldingen, i Grunnloven og i de internasjonale forpliktelsene som staten har påtatt seg:

– I første omgang ville det vært naturlig å bruke denne innflytelsen til å trekke Statoil ut av oljesandprosjektet i Canada. Videre ville det vært naturlig å legge en langsiktig plan for å utvikle Statoil fra et fossilt selskap til fornybart selskap.

Les hele intervjuet i Aftenbladet.

36 organisasjoner ber Jens trekke Statoil ut av tjæresand

Tjæresand i Alberta (Wikimedia Commons)
Tjæresand i Alberta (Wikimedia Commons)

Onsdag får statsminister Jens Stoltenberg brev fra 36 norske organisasjoner som ber regjeringen instruere Statoils styre til å trekke selskapet ut av canadisk tjæresandutvinning. Blant underskriverne finnes en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier som AUF og Unge Venstre, fagorganisasjoner som Unio og hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp.

Gjennom Statoils engasjement i Canada blir det norske folk gjort indirekte medansvarlig for virksomhet som verken er forenlig med norsk eierskapspolitikk, norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål, skriver organisasjonene i brevet til Stoltenberg.

Klimarealister skaper bekymring

universitas_no-2 KlimarealisteneLogo
Siste nummer av Universitas bringer et oppslag om CSNs bekymring for at Universitetet i Oslo gir legitimitet til den «klimaskeptiske» organisasjonen Klimarealistene ved å låne dem Universitetets lokaler.

I brev sendt til UiO, UiB og kunnskapsministeren ber styreleder i CSN om at universitetene bidrar til å belyse grunnlaget Klimarealistene har for sine påstander.

Klimarealistene på sin side hevder at de driver forskningsformidling, mens rektor ved UiO ikke ønsker å kontrollere hva slags aktiviteter som foregår i deres lokaler.

Les hele oppslaget på universitas.no.

Les også innlegget Should serial misinformers be hosted by the University? (PDF, 84 kB) av Gunnar Schade, Associate Professor ved Department of Atmospheric Sciences, Texas A&M University.