Brev til olje- og energiministeren

Concerned Scientists Norway, Besteforeldreaksjonen og Norsk nettverk for klima og helse sendte 4. juni et brev til olje- og energiminister Ola Borten Moe angående forholdet mellom et høyt forbruk av olje og målsetningen om å begrense den globale oppvarmingen.

Den 13. juni svarte politisk rådgiver Ivar Vigdenes på vegne av Olje- og energidepartementet, som ble besvart av de ovennevnte organisasjoner 26. juni.

Utvekslingen tyder på at Olje- og energidepartement er lite opptatt av klimautviklingen og indikerer at klimaproblemet er underordnet energibehovet.

Les brevene i sin helhet nedenfor: