Måned: desember 2010

Slik kjøper vi oss fri

nytid_logo

Klimaforhandlingene i Cancún var et av hovedemnene i forrige nummer av Ny Tid (3. desember). Magasinet fokuserte blant annet på at Norge kjøper utslippskvoter i utlandet, heller enn å kutte utslipp nasjonalt. Flere CSN-medlemmer ble sitert i denne forbindelse.

CSNs styreleder, Beate Sjåfjell, understreket urettferdigheten i at Norge ikke gjør mer for å kutte egne utslipp. «Norge kommer dobbelt ufortjent fra det. Vi eksporterer olje, som leder til store utslipp i andre land. Og så kjøper vi varer fra Kina, uten av utslippene fra produksjonen kommer med i vårt regnskap.»

Styremedlem (i permisjon) Christina Voigt ble sitert på grunnlag av sitt bidrag til bokenRettferdighet, som kom tidligere i år: «Den viktigste årsaken til klimaproblemet er de industrialiserte landenes velstand og livsstil gjennom 200 år. Med bruk av kvotehandel kan disse landene komme til å fortsette på samme måte. Industriland kan slippe unna ved å bruke sin velstand til å kjøpe seg fri.»

Hele artikkelen kan leses her: Ny tid 3. desember 2010 side 18-24 (pdf).

 

Staten må ta miljøansvar som eier

I en artikkel i magasinet Volt siteres CSN-styreleder Beate Sjåfjell:

Staten er forpliktet gjennom en rekke internasjonale konvensjoner og gjennom sin egen grunnlov til å beskytte miljøet. Hvis staten ikke sørger for at de selskapene der den er aksjonær, og spesielt majoritetsaksjonær, setter samfunnsansvar høyt, så vil det gå utover Norges utenrikspolitikk og legitimitet som lovgiver.

Les hele artikkelen her (velg side 14-15).

Program for klimaOppmøtet

Programmet for klimaOppmøtet, som begynner på Folkets hus i morgen, er nå blitt svært bra – se hele programmet her.

Der hvor politikerne i Cancun ikke ser ut til å love noe som helst, ligger dette arrangementet an til å gi uttrykk for en vilje i sivilsamfunnet vi knapt har sett maken til i norsk sammenheng tidligere.

Siste nytt er at Sofiepris-vinner James Hansen også skal være med via Skype, i debatten med Statoil om norsk tjæresand. Og midt oppi alt dette er det altså slik at vi i CSN også har flere folk med på programmet.

Vi håper derfor at så mange som mulig av dere velger å møte opp på klimaOppmøte i Folkets hus!