Måned: desember 2009

CSN-medlem og prisvinner bistr klimaforhandlerne

Christina Voigt er styremedlem i Concerned Scientists Norway og postdoktor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Tidligere i høst ble hun tildelt en prestisjefullpris for sitt miljørettsarbeid. Hun er knyttet til forskningsprosjektet Sustainable Energy Markets i regi av forskergruppen for naturressursrett.  Fordi Christina har stor kompetanse innen både nasjonal og internasjonal miljørett, særlig klimarett, har hun fra september 2009 ett års permisjon fra Det juridiske fakultet for å bistå Miljøverndepartementet i de pågående internasjonale klimaforhandlingene.

-For meg er dette en flott anledning til å kombinere akademisk teori og praktisk utredningsarbeid, ved å være en medspiller i hvordan internasjonal miljørett faktisk skapes, sier Christina. Les mer her!